Atsakomybės ribojimas

Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos

Atsakomybės ribojimas

Šis interneto tinklalapis skirtas suteikti informaciją apie „AGRODETALĖS“ UAB, mūsų produktus bei kitas paslaugas. Jie kruopščiai ištirti, patikrinti ir nuolat atnaujinami. Nepaisant mūsų dėmesio turinio tikslumui, išbaigtumui bei išsamumui, mes, deja, negalime prisiimti atsakomybės už jį, tiesiogiai arba netiesiogiai. Šioje svetainėje pateikiama tik bendra informacija ir jokiu būdu negali pakeisti technininės, komercinės ar kitokios konsultacijos. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius teigimus ar reikalavimus atlyginti žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su interneto puslapių naudojimu ar juose pateikiama informacija.

Jei mūsų interneto tinklalapyje yra pateikiama trečiųjų šalių informacija ar nuorodos, tai neturėtų būti suprantama kaip mūsų pateikiamos rekomendacijos. Kadangi mes nuolat netikriname gamintojo pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo ar teisėtumo, mes, suprantama, negalime prisiimti už ją atsakomybės.

Tinklalapis, jo turinys, duomenys, iliustracijos ir t. t. yra apsaugoti autorinėmis ar kitomis pramoninės nuosavybės teisėmis. Be to, norėtume pažymėti, kad visi produktų pavadinimai bei kiti atitinkamai pažymėti vardai yra saugomi prekės ženklo įstatymo. Bet koks panaudojimas, įskaitant kopijavimą, platinimą ir perdirbimą, leidžiamas tik teisiškai nustatytose ribose ir tik gavus teisę turinčio asmens sutikimą.

Mes pasiliekame visišką teisę bet kuriuo metu keisti interneto puslapių turinį.

Duomenų apsauga

Besinaudojant mūsų paslaugomis jūsų paprašys pateikti asmens duomenis. Šios informacijos teikti neprivalote. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami griežtai laikantis Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymų. ‘Agrodetalės.lt’ svetainėje pateikta asmeninė informacija iš dalies naudojama sutarties procedūrai ir jūsų prašymams apdoroti. Jūsų duomenys statistikai, reklamai ir rinkos tyrimams naudojami tik turint aiškų Jūsų sutikimą.

Slapukai

Slapukas yra nedidelė tekstinė rinkmena, kurią svetainė nukopijuoja į jūsų kompiuterio diską. Slapukai kompiuteriui nedaro jokios žalos, juose nėra virusų. Slapukai mūsų svetainėje nerenka asmeninės jūsų informacijos. Slapukų naudojimą savo naršyklės nuostatose galite bet kuriuo metu išjungti. Slapukai mūsų svetainėje naudojami tik tiek, kiek trunka seansas, anonimiškumo, statistikos rinkimo ir svetainės patogumo vartotojams tikslais. Kartais slapukai tam tikrose svetainės dalyse gali pasitarnauti ir kitam tikslui. Jei bandysite patekti į tokią dalį, apie tai būsite informuoti.

Autorių teisės

© Autorių teisės Agrodetalės UAB, Vilnius, Lietuva. Visos teisės saugomos. Tekstas, vaizdai, grafika ir jų išdėstymas ‘Agrodetalės.lt’ interneto svetainėje saugomi autorių teisių bei kitais intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymais. Šių objektų negalima kopijuoti komerciniais arba platinimo tikslais, taip pat modifikuoti arba perkelti į kitas svetaines. ‘Agrodetalės.lt’ svetainėje gali būti vaizdų, kurių autorių teisės priklauso trečiosioms šalims.

Garantijos, atsakomybė

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra tokia, kokia yra; bendrovė nesuteikia tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant garantiją dėl numanomos, prekybai tinkamos kokybės, tinkamumo naudoti pagal paskirtį ar dėl trečiųjų asmenų teisių pažeidimų nebuvimo, bet tuo neapsiribojant. Bendrovė šią informaciją laiko tikslia, tačiau gali pasitaikyti klaidų ar netikslumų. Bendrovė Agrodetalės UAB neatsako už trečiųjų asmenų palaikomų interneto svetainių turinį, todėl atsisako atsakomybės už šios interneto svetainės sąsajas su kitomis interneto svetainėmis.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visų šioje svetainėje pateiktų prekės ženklų autorių teisės priklauso Agrodetalės UAB.
[Agrodetalės ® prekinis ženklas] priklauso AGRODETALĖS UAB.

Licencijos

Agrodetalės UAB siekė sukurti novatorišką ir informatyvią svetainę. Tačiau privalote suprasti, jog Agrodetalės UAB turi saugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekės ženklus ir autorių teises. Todėl šioje svetainėje nesuteikiama teisė naudotis Agrodetalės UAB bendrovės arba trečiųjų šalių intelektine nuosavybe.

Naudojami slapukai. Naršydami tinklalapyje jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close